【Emily】政府3年移除2000橫額 象哥倡增舉報誘因

2021/01/14

【明報專訊】呢屆區議員上任超過一年,佢哋年中都有唔少橫額被政府要求移除。民建聯黃定光(象哥)問政府喺過去3年有幾多區議員嘅橫額被移除,同埋會唔會提供誘因,鼓勵市民舉報有不當內容嘅橫額;政府噚日回覆,話喺2018至2020年期間,約有2000幅宣傳品被要求移除。

相關字詞﹕食物及衛生局 橫額 區議會